pic1 pic2 pic3

Ettevõttest

Maket Kinnisvara OÜ on usaldusväärne partner kortermaja haldamisel ja korrashoiul. Pakume kõiki kinnisvara korrashoiuga seotud teenuseid ja teeme kvaliteetselt ehitustöid. Oskame anda nõu elamuhaldust ja kinnisvara korrashoidu puudutavates küsimustes ning omame kogemusi ka keerukamate probleemide lahendamisel.

Maket Kinnisvara hooldada on üle 150 hoone Tallinnas ning Harjumaal. Meid seob pikaajaline koostöö kümnete korteriühistutega.

Meil töötavad pikaajalise kogemusega oma ala asjatundjad, kelle eesmärgiks on pakkuda parimat teenust. Lähtume alati korteriühistu juhtide ja koduomanike huvidest. Et kiirelt muutuvas maailmas uute lahendustega kursis püsida, täiendavad meie töötajad end pidevalt. Tagamaks tööde teostamisel kvaliteedi, kiiruse ja professionaalsuse, arendame järjekindlalt oma tehnilist baasi.

Valdava osa töödest teeme oma jõududega. Selleks on meil kõik nõutavad litsentsid ja load.

Maket Kinnisvara OÜ on Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu ning Eesti Ehitusettevõtjate Liidu liige.  

Mõistame, kui hea on elada majas, kus puuduvad probleemid ning kus  heaperemehelik suhtumine ühisvarasse tagab üldkasutatavate ruumide puhtuse ja tehnosüsteemide avariideta toimimise. Teeme kõik, et meie poolt hallatavates kortermajades püsiksid kodukulud mõistlikul tasemel.